Nabídka služeb

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Tato zakázka vznikla úplnou náhodou, jeden ze sportovních střelců koupil opakovačku Mosin 1938/44 ráže 7,62 x 54R, bohužel však až po delší době na střelnici zjistil že jaksi nemůže dosáhnou očekávaného soustřelu ani při použití různých druhů sportovního střeliva. Důvodem byl opotřebený vývrt hlavně a velice podivně zhotovené zakončení vývrtu. Vzhledem k ceně případné opravy (výměny hlavně) mi byla puška nabídnuta k odprodeji.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Dlouho jsem přemýšlel jak s ní naložím a pak mě napadlo, vzhledem k tomu, že je zde použita okrajová ráže, zkusit závěr přizpůsobit staré americké ráži 45-70 Government. Původní hlaveň byla demontována, závěr a nábojová schránka upravena pro rozměry nové ráže, schránka funguje spolehlivě na 3 náboje, což je daň za velký válcový náboj, na druhou stranu pro lovecké účely to postačuje. Z hlavňového polotovaru od Petra Kuny byla vyrobena nová hlaveň s jiným tvarem a založena do závěru.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Závěrové pouzdro bylo upraveno na hraněné, jako u starších modelů mosinů, a na hlavni ofrézován částečný osmihran s drážkami pro základnu montáže a hledí. Na závěru byla odstraněna původní rovná klika s kuličkou a byla nahrazena ohnutou plochou kličkou, která nevadí při manipulaci a nepřekáží montáži s optikou.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Na hlaveň byla připájena základna mušky, kulovnice byla vyzkoušena střelbou a předložena na zkoušku (ověření) ČÚZZS. Po kontrolním nástřelu bylo kolektivem zúčastněných shledána špatně vyhovující spoušť, či spíše její chod, nepraktická a hlučná funkce pojistky pro lovecké provedení.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Proto byl vyroben nový spoušťový mechanismus s francouzským napínáčkem, vestavěnou pojistkou, a zařízením umožňujícím vytažení závěru ze zbraně pro čištění.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Další fází přestavby byla výroba ořechové pažby, původně zamýšlené jako celopažba. Po zvážení všech faktů jako průměr ústí hlavně, rozměry případné objímky na pažbě u ústí, bylo nakonec od štucu upuštěno a vyrobena polopažba.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Zároveň s výrobou pažby byla zhotovována montáž pro optiku, byl zvolen starší puškohled Zeiss Diatal 6x42 tak, aby vzhledově korespondoval se vzhledem zbraně, který byl stylově zamýšlen na období mezi oběma světovými válkami. Tak bylo respektováno přání budoucího majitele, na jehož míry byla pažba a montáž vyrobena.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Po dokončení pažby a montáže byla opět provedena kontrolní střelba, s kontrolou rozptylu po sejmutí a opětovném nasazení švenkmontáže, u závěru Mosin komplikuje uchycení montáže klika závěru, která při jeho otevírání projíždí pod tělem puškohledu, obdobný problém řešili dříve puškaři u závěrů systémů Mannlicher Steyr. Zkouška proběhla úspěšně, kulovnice byla dokončena do finálního stavu, načerněna a dodělány povrchové úpravy.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Před předáním budoucímu majiteli byla kulovnice podrobena střeleckému testu, měření, vážení:

- délka hlavně 560 mm
- celková délka 1040 mm
- váha s montáží a puškohledem 3300 gramů

Střelba byla zkoušena na padesátimetrové střelnici, současně při střelbě byly měřeny rychlosti střel a kontrolován ohřev hlavně v souvislosti s rozptylem střelby. Bylo použito tovární střelivo firmy Federal, střela Speer 300 grs, pro srovnání bylo také zkoušeno i přebíjené střelivo se střelou Remington 405 grs, kde byl předpokládán větší pokles balistické křivky. Komparačně bylo stříleno i s replikou pušky Sharps s hlavní 28" s dioptrickými mířidly.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Nastřelení kulovnice na střelivo Federal, ostatní laborace byly použity jako srovnávací. Hlaveň 560 mm dlouhá se jevila pro tuto ráži a určení jako zcela dostatečná. Puška velmi překvapila svou přesností, při větším počtu ran se projevila únava střelce ze zpětného rázu lehké zbraně, ale pouze u střeliva Federal.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Zpětný ráz je i z těchto okolností mírnější než u ráží 9,3x62, 300 WM, 9,3x74R a ráží tropických.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Srovnávací nástřel přebíjeným střelivem se střelou Remington 405 grs, navážkou Vectan Tubal 3000, rychlost 440 m/s, naopak překvapil svojí měkkostí zpětného rázu, přesností. Pokles dráhy je sice cca 100 mm / 50 metrů, ale pokud se zbraň na toto nastřelí a střelec s dráhou počítá... Tuto laboraci bych viděl jako ideální pro kulový dvoják...

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.

Závěrečným vyhodnocením bylo zjištěno že délka hlavně nehraje takovou roli jako v éře černého prachu, pro přebíjení jsou vhodnější prachy rychlejšího hoření, naprostým nesmyslem pro tuto ráži je prach Acc 4350 (Lovex S-070) který bývá někdy vyzdvihován v diskuzích. Jako velmi dobrý se ukázal Acc 5744. Zároveň je třeba čistit vývrt mezi střelbou olovem nebo plášťovanými střelami, v hlavni zůstávají zbytky mazadel Pb střel, což má vliv na přesnost plášťovaných střel, naopak zbytky tombaku zase nedělají dobře olověným střelám.

Mosin v této ráži má jediné slabší místo, při nabíjení nábojů do schránky se musí náboje důsledně řadit svými okraji jeden před druhého, horní musí být svým okrajem před okrajem spodního. Je to jediný následek úpravy na tuto ráži, kuželovitost původní ráže činila nabíjení této pušky bezstarostné.

Kulovnice sestavená z ruského závěru IŽ, americké armádní ráže, německé optiky Zeiss, hlavně od Petra Kuny, ořechu vyrostlého kousek od Nových Hradů, asi kila české oceli a kousku rakouského duralu. Vyrábět znovu bych to nechtěl, vzniklo to jaksi z mé nevědomosti, bylo to moře hodin práce, měření, vymýšlení a změn.

Úprava vojenské pušky Mosin na loveckou kulovnici ráže 45-70 Govt.