Internetové stránky o zbraních a sportovní střelbě

Guns Info, server zabývající se otázkami a historií zbraní, legislativou kolem zbraní, řada odkazů na další stránky. Stránka o níž pečuje známý historik zbraní Mgr. Jan Tetřev www.guns-info.cz
Lovecké fórum lovectvi.unas.cz
Střelectví www.strelectvi.cz
Bazar zbraní bazar.zbran.net
GunShop www.gunshop.cz
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva www.cuzzs.cz
Východočeské Muzeum Pardubice, sbírka historických zbraní. Sbírku zbraní spravuje Mgr. J. Tetřev www.vcm.cz
Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva www.guns.cz
Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní www.gunlex.cz
Občanské sdružení Sylvestr Krnka www.krnka.cz