Nabídka služeb

Aktuální dodací lhůty, ceny a ostatní.

Tyto stránky jsou určené pouze pro odbornou veřejnost, dle zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních a střelivu České republiky.

Zbraně jsou přijímány pouze legálně držené a vydávány jsou pouze způsobilým osobám, vlastnícím Zbrojní průkaz a případně Nákupní povolení. Všechny převody zbraní probíhají příslušným procesem, kontrolovaným Policií ČR.

Všechny zbraně po repasích či výměnách hlavní jsou předávány po ověření v ČÚZZS, s ověřovací značkou a kopií zkušebního protokolu, a příslušným záznamem o ověření zbraně v Centrálním registru zbraní.

Ceny jsou stanovovány smluvně, dopředu podle rozsahu předpokládaných prací, při prohlídce konkrétní zbraně. Hlavňové polotovary zásadně neprodávám, nelegálně držené zbraně neopravuji a ani s nimi neobchoduji, do vzduchovek a flobertek nedělám ... ušetřete mne zbytečných dotazů.

Žádné politické strany a hnutí nesponzoruji, ani nejsem jejich členem či příznivcem.

Dodací lhůty: Vzhledem k již přijatým zakázkám, až do odvolání žádné další práce nepřijímám.

Děkuji Vám, že jste si obsah tohoto článku přečetli.