Nabídka služeb

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Brokové kozlice Baikal IŽ 12, ráže 16/16 byly dováženy ze SSSR od konce šedesátých let. Konstrukcí závěru je podobná kozlicím Browning, dvouspoušťové ústrojí je vybaveno pádovými pojistkami, namáhané pohyblivé součástky závěru jsou tvrdě chromovány. Baskule je vyrobena z tepelně upravené legované oceli, pažba z jilmu nebo buková. Proti dnešním ruským výrobkům je pažba lépe zpracována.

V dnešní době je řada těchto kozlic v rozporuplném technickém stavu, některé mají lajdáctvím svých majitelů zkorodované vývrty hlavní, nebo různě poškozené ústí hlavní. Určitým východiskem pro další využití kozlice je sešrotování původních hlavní a výroba nového kulobrokového svazku. Pro brokovou hlaveň většinou postačuje nová hlaveň v ráži 20, kulová se volí podle rozumného zatížení závěru, vhodné jsou ráže 44 Rem. Magnum, 30-30 Win., 8x57 JRS, 9,3x72R, 45-70 Govt. s délkou hlavňového svazku 520-600 mm. Broková hlaveň má zahrdlení 3/4.

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Kulové ráže jsou možné i jiné, záleží na dohodě se zákazníkem, omezení je pouze dostupností hlavňového polotovaru a komorových výstružníků, je možno dodat i hlavně od firmy Lothar Walther, včetně klasických amerických ráží.

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Hlavně jsou spojeny frézovanou tvarovou lištou, připájenou mezi obě hlavně. Svazek je sestaven tak, aby při kontrolní střelbě na 35-40 metrů došlo k překrytí zásahu kulové hlavně brokovým shlukem náboje s broky 3,5 mm, aby se střed brokového shluku pokud možno shodoval se zástřelem kulové hlavně, tak jak bývalo dříve dobrým zvykem. Na horní hlavni je připájena muška, hledí je na ventilované rampě s rybinou šířky 14 mm, aby bylo možné pro uchycení optiky použít české montáže pro zbraně Zbrojovky Brno, včetně starých puškohledů Zeiss s původními násuvnými montážemi.

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Pažba, pokud není poškozená, se většinou ponechává původní, pouze předpažbí se upravuje s ohledem na spodní kulovou hlaveň a je dobré ho také celkově zeštíhlit a na obou dřevěných dílech obnovit povrchovou úpravu a rybiny.

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Po dokončení všech prací je zbraň předložena k ověření ČÚZZS. Rozdílem proti novějším modelům IŽ 27 je možnost vypuštění bicího ústrojí po zlomení zbraně, odjištění a podržení obou spouští, bez výstřelu naprázdno. Dalším pozitivem tohoto staršího modelu je nižší výška hlavňového svazku, cca o 4 mm, tudíž i menší hmotnost svazku.

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Chování kozlice při výstřelu je ovlivněno zvolenou kulovou ráží, nejklidnější průběh rány je v ráži 30-30 Win, největší zdvih hlavní po výstřelu je v 45-70 Govt., zde doporučuji laboraci se střelou 300 grs, balistická křivka a zpětný ráz jsou nejvýhodnější při zachování plného výkonu této sympatické ráže.

Výroba kulobrokového svazku ráže 20/76 Magnum a 45-70 Government z kozlice IŽ 12, původní ráže 16/1

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12  Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12

Výroba kulobrokových hlavňových svazků kozlic Baikal IŽ 12